Table of Contents

Syöpä on yksi yleisimmistä kuolinsyistä teollisuusmaissa ja sen esiintyvyys kasvaa tasaisesti väestön vanhetessa ...