Table of Contents

Reisiluun biomekaaninen mallintaminen : simulointimallien kehittäminen lonkkamurtuman arviointiin.