Table of Contents

Ibruktagande och användning av biologiska läkemedel i Finland : praxis och synvinklar inom hälso- och sjukvården. Uptake and use of biological medicines in Finland : health care practices and perspectives.