Table of Contents

Abstract. Bentsodiatsepiinit ja ikääntyvien kognitiivinen toimintakyky - pitkäaikaiskäyttö ja vieroitus