Table of Contents

Tiivistelmä: Tutkimus karieksen hallinnan käyttäytymisellisistä ja taloudellisista näkökohdista.