Table of Contents

Oppimisvaikeudet ja auditiivis-visuaalisen aistitiedon yhdistäminen : Suomessa ja Ruotsissa toteutetut interventiotutkimukset.