Table of Contents

Hållbar utveckling i huvudstadsregionens bostadsområden. Lifespan sustainability of residential areas in the Helsinki Metropolitan Region.