Table of Contents

Osteoporoosin ja murtumariskin arviointi. Luun aksiaalisuuntainen ultraäänimittaus ja elintapoihin liittyvät riskitekijät.