Table of Contents

Sammandrag: Mycket gick att åtgärda : effekter av tillsynslagen om arbetarskyddet på arbetsplatsernas arbetarskyddsverksamhet. Summary: Things have been put in order : effects of the occupational safety and health enforcement act on the workplace safety activities. Tiivistelmä.