Table of Contents

Sammandrag: Behandling av klientuppgifter i rehabiliteringssamarbetet : handbok för rehabiliteringssamarbetsgrupperna. Summary: Handling of client data in the context of cooperation within rehabilitation : a handbook for cooperation groups for client services within rehabilitation. Tiivistelmä.