Table of Contents

Sammandrag: Förordning om rådgivningsverksamheten, skolhälsovården och studerandehälsovården samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga: arbetsgruppens promemoria. Summary: Decree on welfare clinic services, school and student services, and preventive oral health services for children and youth: working group report. Tiivistelmä.