Table of Contents

Johdanto.
Teoreettinen viitekehys.
Aineiston ja analyysin esittely.
Sukupuolittunut toimijuus.
Sukupuolittunut palveluympäristö.
Sukupuolittunut raha.
Johtopäätökset.