Visualizingγδ T cells by very late antigen-4-targeted positron emission tomography

Added 35 days ago (06.07.2022)
Authors: Yu Long; Xiaoying Lv; Xiangming Song; Fuqiang Shao; Hao Ji; Yirui Zhang; Pengxin Qiao; Qingyao Liu; Xiaotian Xia; Ping Lei; Yongkang Gai; Xiaoli Lan
Read article