Methane Alleviates Lung Injury through the IL-10 Pathway by Increasing T Regulatory Cells in a Mouse Asthma Model

Added 43 days ago (01.07.2022)
Authors: Ying Yao, Xiaoyong Miao, Liping Wang, Zhengyu Jiang, Lingxia Li, Ping Jiang, Yifei Wang, Aixia Jin, Na Li, Changli Wang, Kezhe Tan, Yan Meng, Jinjun Bian, Yan Zhang, Xiaoming Deng, and Jianping Cao
Read article