Obesity, peptic ulcer disease and metabolic status in the Wuwei Cohort of northwest China: A cross-sectional study

Added 44 days ago (29.06.2022)
Authors: Qian Ren; Kaipeng Peng; Bowen Li; Ya Zheng; Qinghong Guo; Rui Ji; Zhaofeng Chen; Yuping Wang; Yongning Zhou
Read article