Blood CD4<sup>+</sup>CD25<sup>+</sup> T regulatory cells constitute a potential predictive marker of subsequent miscarriage in unexplained recurrent pregnancy loss

Added 47 days ago (28.06.2022)
Authors: Jingnan Liao; Yuan Li; Xiaofeng Li; Xian Su; Jing Peng; Na Xiao; Xiangxiu Fan; Huijun Chen; Guangxiu Lu; Ge Lin; Lamei Cheng; Fei Gong
Read article