Transferrin receptor 1-mediated iron uptake regulates bone mass in mice via osteoclast mitochondria and cytoskeleton

Added 46 days ago (27.06.2022)
Authors: Bhaba K Das; Lei Wang; Toshifumi Fujiwara; Jian Zhou; Nukhet Aykin-Burns; Kimberly J Krager; Renny Lan; Samuel G Mackintosh; Ricky Edmondson; Michael L Jennings; Xiaofang Wang; Jian Q Feng; Tomasa Barrientos; Jyoti Gogoi; Aarthi Kannan; Ling Gao; Weirong Xing; Subburaman Mohan; Haibo Zhao
Journal: eLife
Read article