Clinical Observation of Extensively Hydrolysis Protein Formula With Feeding Intolerance in Preterm Infants

Added 62 days ago (13.06.2022)
Authors: Liping Yin; Jingjing Ma; Heng Liu; Qianying Gu; Li Huang; Qi Mu; Ning An; LiJuan Qian; Lixing Qiao
Read article