Endothelial Brg1 fine-tunes Notch signaling during zebrafish heart regeneration

Added 39 days ago (25.05.2022)
Authors: Xiao, C., Hou, J., Wang, F., Song, Y., Zheng, J., Luo, L., Wang, J., Ding, W., Zhu, X., Xiong, J.-W.
Source: bioRxiv
Read article