The Relationship Between Obesity and Depression Is Partly Dependent on Metabolic Health Status: A Nationwide Inpatient Sample Database Study

Added 38 days ago (25.05.2022)
Authors: Zhixiang Wang; Yiping Cheng; Yuan Li; Junming Han; Zhongshang Yuan; Qihang Li; Fang Zhong; Yafei Wu; Xiude Fan; Tao Bo; Ling Gao
Read article