The SES-CD Could Be a Predictor of Short- and Long-Term Mucosal Healing After Exclusive Enteral Nutrition in Pediatric Crohn’s Disease Patients

Added 41 days ago (18.05.2022)
Authors: Wenjuan Tang; Wenhui Hu; Peng Shi; Ziqing Ye; Jie Wu; Ye Zhang; Yuhuan Wang; Ying Huang
Read article