IJMS, Vol. 23, Pages 5629: Antibacterial Vancomycin@ZIF-8 Loaded PVA Nanofiber Membrane for Infected Bone Repair

Added 88 days ago (18.05.2022)
Authors: Yunbo Zhao; Hongshui Wang; Xianrui Zou; Donghui Wang; Ying Fan; Xiaoyan Zhao; Mingjun Li; Lei Yang; Chunyong Liang
Journal: Molecules
Read article