Systematic analysis of binding of transcription factors to noncoding variants

Added 45 days ago (12.05.2022)
Authors: Jian Yan; Yunjiang Qiu; André M Ribeiro Dos Santos; Yimeng Yin; Yang E Li; Nick Vinckier; Naoki Nariai; Paola Benaglio; Anugraha Raman; Xiaoyu Li; Shicai Fan; Joshua Chiou; Fulin Chen; Kelly A Frazer; Kyle J Gaulton; Maike Sander; Jussi Taipale; Bing Ren
Read article