Fast prostate retrieval in robot-assisted laparoscopic prostatectomy for next-generation biobanking

Added 52 days ago (12.05.2022)
Authors: Anssi Petas; Andrew Erickson; Henrikki Santti; Mika Matikainen; Tuomas Mirtti; Antti Rannikko
Read article