The ETS1-LINC00278 negative feedback loop plays a role in COL4A1/COL4A2 regulation in laryngeal squamous cell carcinoma

Added 50 days ago (09.05.2022)
Authors: Chuan Yang; Huan Cao; Jian-Wang Yang; Jian-Tao Wang; Miao-Miao Yu; Bao-Shan Wang
Journal: Neoplasma
Read article