Are Children Suffering From Congenital Pseudarthrosis of the Tibia Associated With Decreased Bone Strength?

Added 91 days ago (09.05.2022)
Authors: Ge Yang; Siyu Xu; Haibo Mei; Guanghui Zhu; Yaoxi Liu; Qian Tan; Hui Yu
Read article