Minerals, Vol. 12, Pages 538: Geochemistry and Mineralogy of Ferromanganese Crusts from the Western Cocos-Nazca Spreading Centre, Pacific

Added 112 days ago (26.04.2022)
Authors: Dominik Zawadzki; Łukasz Maciąg; Iker Blasco; Francisco Javier González; Benjamin Wernette; Egidio Marino; Gabriela A. Kozub-Budzyń; Adam Piestrzyński; Rafał J. Wróbel; Kevin McCartney
Journal: Molecules
Read article