Klotho Ameliorates Podocyte Injury through Targeting TRPC6 Channel in Diabetic Nephropathy

Added 118 days ago (18.04.2022)
Authors: Xingmei Yao, Hengjiang Guo, Mengyao Sun, Sixuan Meng, Bingbing Zhu, Ji Fang, Jiebo Huang, Hao Wang, and Lina Xing
Read article