IL-6 Promotes Hepatocellular Carcinoma Invasion by Releasing Exosomal miR-133a-3p

Added 128 days ago (06.04.2022)
Authors: Xudong Ren, Yu Zhou, Yunling Luo, Chaoqun Wang, Anna Pan, Yanqin Ju, Haoting Sun, Zhifei Lin, Beiyuan Hu, Guangzheng Sun, Wenwei Zhu, and Liang Hong
Read article