Förmaksflimmer kopplas till ökad risk för demens

Added 134 days ago (30.03.2022)
Authors: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Read article