Cerebellum Anatomy Predicts Individual Risk-taking Behavior and Risk Tolerance

Added 139 days ago (29.03.2022)
Authors: Peng Quan; Lisheng He; Tianxin Mao; Zhuo Fang; Yao Deng; Yu Pan; Xiaocui Zhang; Ke Zhao; Hui Lei; John A Detre; Joseph W Kable; Hengyi Rao
Journal: NeuroImage
Read article