Comparison of Clinical Efficacy of Epidural Injection With or Without Steroids in the Treatment of Degenerative Disc Disease: Meta-analysis

Added 101 days ago (25.03.2022)
Authors: Zeyu Fang; Chenghua Yuan; Lei Cheng; Qingyu Yao; Can Zhang; Xinyu Wang; Jian Guan; Fengzeng Jian
Read article