Bi-Needle PELD with Intra-Discal Irrigation Technique for the Management of Lumbar Disc Herniation

Added 99 days ago (25.03.2022)
Authors: Xiaodong Wu; Jianxi Wang; Zeng Xu; Qingbin Meng; Yu Chen; Xinwei Wang; Xiao-Xiang Gao; Xiao-Iong Shen; Huajiang Chen; Wen Yuan
Read article