Varied Low Back Pain Induced by Different Spinal Tissues in Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy: A Retrospective Study

Added 96 days ago (25.03.2022)
Authors: Nan Ru; Cheng Su; Jianlong Li; Yang Li; Feifei Chen; Guodong Wang; Jianmin Sun; Xingang Cui
Read article