CDC Like Kinase 2 plays an oncogenic role in colorectal cancer via modulating the Wnt/β-catenin signaling

Added 105 days ago (18.03.2022)
Authors: Hai-Bo Zhou; Li Yang; Shi-Fang Liu; Xin-Hua Xu; Zhuo Chen; Yun-Xiao Li; Jin-Hua Yuan; Yong-Chang Wei
Journal: Neoplasma
Read article