Clinical use of intracoronary imaging modalities in Poland. Expert opinion of the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society

Added 153 days ago (18.03.2022)
Authors: Tomasz Pawłowski; Jacek Legutko; Janusz Kochman; Tomasz Roleder; Jerzy Pręgowski; Zbigniew Chmielak; Jacek Kubica; Andrzej Ochała; Radosław Parma; Marek Grygier; Dariusz Dudek; Wojciech Wojakowski; Stanisław Bartuś; Adam Witkowski; Robert Gil
Read article