Clinicopathological characteristics and prognosis of breast cancer patients with lung cancer: A study based on 19,807 breast cancer patients

Added 111 days ago (10.03.2022)
Authors: Jin-Zhao Liu; Wei-Fang Zhang; Xiao-Fei Ren; Geng Zhang; Chao Yang; Shuo Zhang; Xiang-Mei Zhang; Yun-Jiang Liu
Journal: Neoplasma
Read article