Effects of Exercise on Parkinson's Disease: A Meta-Analysis of Brain Imaging Studies

Added 162 days ago (07.03.2022)
Authors: Jingwen Li; Jian Guo; Weijuan Sun; Jinjin Mei; Yiying Wang; Lihong Zhang; Jianyun Zhang; Jing Gao; Kaiqi Su; Zhuan Lv; Xiaodong Feng; Ruiqing Li
Read article