Human Milk Fortification in Very Preterm Infants in China: A Multicenter Survey

Added 176 days ago (23.02.2022)
Authors: Rong Lin; Wei Shen; Fan Wu; Jian Mao; Ling Liu; Yanmei Chang; Rong Zhang; Xiuzhen Ye; Yinping Qiu; Li Ma; Rui Cheng; Hui Wu; Dongmei Chen; Zhi Zheng; Xinzhu Lin; Xiaomei Tong; the National Multicenter EUGR Collaborative Group
Read article