Trophectoderm Biopsy Differentially Influences the Level of Serumβ-Human Chorionic Gonadotropin With Different Embryonic Trophectoderm Scores in Early Pregnancy From 7847 Single-Blastocyst Transfer Cycles

Added 128 days ago (18.02.2022)
Authors: Yuan Li; Quan Wen; Jingnan Liao; Shujuan Ma; Shuoping Zhang; Yifan Gu; Yi Tang; Keli Luo; Xiaoyi Yang; Guang-Xiu Lu; Ge Lin; Fei Gong
Read article