Corticotropin-releasing factor receptor 1 in infralimbic cortex modulates social stress-altered decision-making

Added 184 days ago (06.02.2022)
Authors: Mirmohammadali Mirramezani Alizamini; Xing Chen; Lina Nie; Zhonghua Dai; Ying Liu; Abbas Haghparast; Ning Wu; Jianjun Zhang; Fang Shen; Nan Sui; Jing Liang
Read article