Anlotinib Reverses Multidrug Resistance (MDR) in Osteosarcoma by Inhibiting P-Glycoprotein (PGP1) Function In Vitro and In Vivo

Added 195 days ago (03.02.2022)
Authors: Gangyang Wang; Lingling Cao; Yafei Jiang; Tao Zhang; Hongsheng Wang; Zhuoying Wang; Jing Xu; Min Mao; Yingqi Hua; Zhengdong Cai; Xiaojun Ma; Shuo Hu; Chenghao Zhou
Read article