Cancer‐associated fibroblasts at the unfavorable desmoplastic stroma promote colorectal cancer aggressiveness: potential role of ADAM9

Added 113 days ago (27.01.2022)
Authors: Tadakazu Ao, Satsuki Mochizuki, Yoshiki Kajiwara, Keisuke Yonemura, Takehiro Shiraishi, Ken Nagata, Eiji Shinto, Koichi Okamoto, Ines P. Nearchou, Hideyuki Shimazaki, Yoji Kishi, Yasunori Okada, Hideki Ueno
Read article