Efficacy of chloroquine and hydroxychloroquine for the treatment of hospitalized COVID-19 patients: a meta-analysis

Added 119 days ago (26.01.2022)
Authors: Jiawen Deng; Fangwen Zhou; Kiyan Heybati; Saif Ali; Qi Kang Zuo; Wenteng Hou; Thanansayan Dhivagaran; Harikrishnaa Ba Ramaraju; Oswin Chang; Chi Yi Wong; Zachary Silver
Read article