IL‐27 signaling negatively regulates FcɛRI‐mediated mast cell activation and allergic response

Added 113 days ago (25.01.2022)
Authors: Xiaopeng Wan, Yuanyuan Zhang, Huanna Tang, Mengyao Li, Tianqi Jiang, Jia He, Chunjing Bao, Junkai Wang, Yinjing Song, Peng Xiao, Yang Liu, Lihua Lai, Qingqing Wang
Read article