Prognostic value of circulating tumor cells and its association with the expression of cancer stem cells in nasopharyngeal carcinoma patients

Added 111 days ago (24.01.2022)
Authors: Lin Lu; Hao-Wei Huang; Huan Du; Zhi-Xiang Liu; Zhi-Qiang Zha; Pei-Pei Wang; Yong Wu; Xia Liu; Cheng-Yin Weng; Xi-Sheng Fang; Bao-Xiu Li; Hai-Bo Mao; Li-Na Wang; Xiao-Pai Wang; Ming-Mei Guan; Guo-Long Liu
Journal: Neoplasma
Read article