Exosome-delivered circular RNA DLGAP4 induces chemoresistance via miR-143-HK2 axis in neuroblastoma

Added 112 days ago (24.01.2022)
Authors: Wei-Qiang Tan; Li Yuan; Xiao-Yan Wu; Cheng-Guang He; Shai-Cheng Zhu; Ming Ye
Read article