Handmade tri-leaflet ePTFE conduits versus homografts for right ventricular outflow tract reconstruction

Added 123 days ago (24.01.2022)
Authors: Guan-Xi Wang; Feng-Qun Mao; Kai Ma; Rui Liu; Kun-Jing Pang; Sen Zhang; Yang Yang; Ben-Qing Zhang; Shou-Jun Li
Read article