Understanding nutritive need in Harmonia axyridis larvae: Insights from nutritional geometry

Added 114 days ago (23.01.2022)
Authors: hao‐Lei Sun, Nibijiang Abudisilimu, Hao Yi, Sali Li, Tong‐Xian Liu, Xiangfeng Jing
Read article