Long-Term Enhancement of NMDA Receptor Function in Inhibitory Neurons Preferentially Modulates Potassium Channels and Cell Adhesion Molecules

Added 123 days ago (21.01.2022)
Authors: Dan Xia; Xinyang Zhang; Di Deng; Xiaoyan Ma; Samer Masri; Jianzheng Wang; Shaowen Bao; Songnian Hu; Qiang Zhou
Read article